Lokalhistoriske arkiver i  (Ny) Hjørring Kommune

 

                             

 

                        

860-09

Bindslev Sogns Egnssamling

Skolegade 2

9881 Bindslev

åbningstider: ti 14-16

leder:      Orla Kallehauge

tlf:            98 93 82 14

omr:      Bindslev sogn i Hirtshals Kommune

start:      1981

web:      http://www.bindslevegnssamling.dk/48358278

 

 

860-11

Lokalhistorisk Arkiv for Tversted- Uggerby og Sørig

Skolevej 13,  9881 Bindslev

e-mail:      Leder

åbningstider: ma 15-17

leder:       Lissy Wittendahl

tlf:            98 93 21 78

omr:      Tversted, Uggerby og Sørig sogne i Ny Hjørring Kommune

start:      1982

web:          http://www.tversted-lokalarkiv.dk/

 

 

860-20

Lokalhistorisk Arkiv for Horne, Asdal og Hirtshals

Pilevænget 4,  9850 Hirtshals

tlf:            98 94 22 05

e-mail:      Arkivet

åbningstider: to 13-17

arkivleder: Søren Peter Thomsen

tlf:            98 94 17 40

omr:      Horne, Asdal og Hirtshals sogne i Hirtshals Kommune

post til:      leder

web:      http://hirtshals-lokalarkiv.dk/

 

860-10

Tornby-Vidstrup Sognearkiv

Hovedvejen 59, Tornby,  9850 Hirtshals

åbningstider: on 15-17

arkivleder: Karen M. Jensen

tlf:            98 97 71 61

omr:      Tornby og Vidstrup sogne i Hirtshals Kommune

post til:      leder

web:      http://www.tornbygk.dk/Index/Tornby-Vidstrup_sognearkiv/arkiv.htm

   

 

860-15

Lokalhistorisk Arkiv for Tårs og Omegn

Vrejlev Klostervej 8,  9830 Tårs

åbningstider: ma 15-17 samt 1. ma i md 19-21

arkivleder: Preben Mørch

tlf:      20 29 12 11

e-mail:      Leder

omr:        Tårs sogn, Hjørring Kommune

start:      1984

web:      www.loktaars.dk

   

 

860-02

Lokalhistorisk Forening for Lønstrup og Omegn

Bugten 4, Lønstrup,  9800 Hjørring

e-mail:      Leder

åbningstider: 3. man i md 16-18, samt efter aftale. Lukket i skoleferier

arkivleder: Tove Marquardsen

tlf/fax:      21 71 92 20

omr:      Maarup, Skallerup, Vennebjerg i Hjørring Kommune og Rubjerg

                i Løkken-Vrå Kommune

start:      1987

web:      www.havkystfolk.dk

  

 

860-19

Bjergby-Mygdal Lokalhistoriske Forening

Bjergby-Mygdal Skole

Asdalvej 8,  9800 Hjørring

åbningstider: ma 15-17.30, 1. ma i md i maj og juni, 2. ma i md i aug., lukket i juli

arkivleder: Jørn Nielsen  

fmd:         Olaf Nedergaard

tlf:            98 97 14 50

e-mail      Formand

omr:      Bjergby-Mygdal sogne i Hjørring Kommune

start:      1988

web:      http://www.bjergbymygdal.dk/sider/bjergby-mygdal-lokalhistoriske-forening/

 

 

860-06

Vrejlev-Hæstrup Lokalhistoriske Arkiv

Hovedgaden 8, Poulstrup,  9760 Vrå

åbningstider: ma 16-18

arkivleder: Erik Jess

                Hovedgaden 78, Poulstrup,  9760 Vrå

tlf:            98 98 80 63

e-mail:    Leder

omr:      Vrejlev-Hæstrup sogne i Hjørring Kommune

start:      1988

web:      http://poulstrup.net/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=18&sobi2Id=34&Itemid=53

 

 

860-05

Vrå Lokalhistoriske Arkiv

Jernbanegade 8 D,  9760 Vrå

åbningstider: ulige uger ti 14-16, lige uger     to 19-21 samt efter aftale.

                Ferielukket i ugerne 25-33, 51-52 og uge 1.

arkivleder: Hanne Sørensen

Post sendes til: Buen 8,  9760 Vrå.

tlf:            98 98 00 67

mobil:      21 72 52 87

e-mail:      Leder

omr:        Vrå og Omegn, Ny Hjørring Kommune

start:      1983

web:      http://www.vraalokalarkiv.dk/

 

  

860-18

Løkken Lokalhistoriske Arkiv

”Løkkenstrand”, Nørregade 28,  9480 Løkken

åbningstider: to 19-21.30

arkivleder: Helle Bæk Nielsen

tlf:            98 99 16 31

omr:      Løkken (Fureby sogn) og nærmeste omegn i Løkken-Vrå Kommune

start:      1990

e-mail:    Leder

tlf. til:      leder

web:      http://www.loekkenmuseum.dk/


     

860-17

Lokalhistorisk Arkiv for Vittrup og Omegn

Løkkensvej 829,

Vittrup,  9480 Løkken

åbningstider: Sidste onsd i måneden

                kl. 19-21.00 samt efter aftale

arkivleder: Jesper Larsen

tlf.:           98 99 64 72

omr:      Børglum sogn vestre, Hjørring Kommune

start:      2007

post til:      Janne Jacobsen

                Trekanten 6, 9480 Løkken

e-mail:      Leder

web:        ??

 

 

860-14

Børglum Lokalhistoriske Arkiv

Børglum Kirkevej 5

9760 Vrå

åbningstider: Pt. lukket, ingen leder

Kontakt   Helle Bæk Nielsen, Løkken Lokalhistoriske Arkiv       

e-mail:      Leder

               

tlf.:          

o:            

s:            

 

 

 860-16

Lokalhistorisk Forening for Harritslev-Rakkeby

Jernbanegade 8D,  9760 Vrå

e-mail:      Arkiv

åbningstider: 1. onsdag i md 19-21 og 3. onsdag i md. 14-16

arkivleder: Birgit Nielsen

omr:      Harritslev og Rakkeby sogne i Løkken-Vrå Kommune

start:      1994

web:      http://www.rakkeby.dk/lokalhist-forening.htm

 

 

 

860-13

Lokal- og Slægtshistorisk Forening for Vrensted

”Byens hus", Stationsvej 12

Vrensted,  9480 Løkken

åbningstider: 1. ma i md (juli undt.) maj-sept 19-21, okt-april 15-17 samt efter aftale

arkivleder: Ingrid Andresen

tlf:            98 88 92 05

e-mail:      Leder

omr:      Vrensted sogn i Løkken-Vrå Kommune

start:      1995

web:        ??   http://www.vrensted.info/vrensted.html

 

 

860-12

Vejby Lokalhistoriske Arkiv

Vejby Gl. Skole, Vejbyvej 603,  9760 Vrå

åbningstider:   2. onsd. I hver md. (undt. juni-juli-aug.) samt efter aftale

leder:               Frede Jensen

tlf:           98 99 42 75

e-mail:      Leder

omr:        Vejby og Sejlstrup Sogne

start:        2000

web:         http://www.vejby-i-vendsyssel.dk/lokalarkiv.html

 

 

860-07

Lokalhistorisk Forening for Jelstrup, Lyngby og Rubjerg Sogne

Hundelev Skole

Sejlstrupvej 5,  9480  Løkken

tlf.:          30136612

e-mail:     Leder

åbningstider  1. tirsdag i måneden kl. 19.30 - 21.30

leder:     Jørn Rugtved Christiansen

tlf.:          30136612

omr:        Jelstrup, Lyngby og Rubjerg Sogne

start:       2008

web:       http://www.hundelev.dk/historisk/index.html

 

 

860-08

Sindalegnens Lokalhistoriske Forening

Sindal Skole, Islandsgade 21,  9870 Sindal

åbningstider: ti 19.00-, undt. skoleferie/fridage

arkivleder:  Torben Olsen

e-mail:       Leder

tlf:            98 93 53 09

omr:      Astrup-Sindal og Ugilt sogne i Sindal Kommune

start:      1981

web:      http://www.sindalhistoriskearkiv.dk/

   

 

860-03

Lendum Sogns Historiske Arkiv

Nygårdsvej 25, Lendum,  9870  Sindal

tlf.:           98 47 37 88

åbningstider: ti i lige uger 14:30 – 17:00

arkivleder: Erik Larsen               

e-mail:    Leder

omr:      Lendum Sogn

post til:      leder

web:      http://www.lendum-kulturhus.dk/Saerlige_links.html

 

 

860-04

Mosbjerg Lokalhistoriske Arkiv

Jerupvej 485, Mosbjerg,  9870  Sindal

åbningstider: on 14:30 – 16:30

arkivleder: Kurt Thomsen

tlf.:           98 93 01 23

e-mail:     Leder

omr:        den gamle Mosbjerg kommune

web:      http://www.mosbjerg.dk/e-arkiv/index.htm

 

 

Arkiv der ikke er tilknyttet SLA:

 

Historisk Arkiv

Vendsyssel Historiske Museum

Museumsgade 2

9800 Hjørring

www.vhm.dk