Aktiviteter Arkivet Arkivleder Bestyrelsen Diverse Info  m. v.

 

Bestyrelsen konstitueret 17. marts 2015:

Formand:

Børge Kallehauge

Næstformand:

Jørn Nørgaard

Kasserer:

Poul Andersen

Sekretær:

Kurt Jensen

Arkivleder:

Preben Mørch

Best.-medlem:

Preben Larsen

Best.-medlem:

Mogens Gade

Suppleant:

Bent Christiansen

Suppleant:

Vagn Pedersen

tilbage